101
  102
  103
  104
  105
  201
  202
  203
  204
  301
  302
  303
  304
  305

  Přesná podoba původní zahrady není známa, nicméně dosud je zachována osově pravidelná dispozice základních teras. Jejich poslední úpravu provedl v letech 1936–1937 architekt Fierlinger, který restauroval pro tehdejšího majitele celý zámek. Na pravidelný parter navazoval anglický park, který pokrýval celý pahorek s původním hradem (ten byl rozebrán a materiál použit na stavbu zámku). Nedílnou součástí parku byla i dosud zachovalá křížová cesta z r. 1767, která vedla od kostela sv. Jakuba Většího k bývalému starému zámku. Směrem z náměstíčka je zahradní areál ukončen uměle vybudovanými rybníky, napájenými Novohradským potokem.
   

   
  Celý areál zámku doplňovaly hodnotné stavby, z nichž se kromě již zmíněného klasicistního altánu dochoval i slohově příbuzný domek zahradníka (s cihlovou klenbou do výšky hřebenu) a rokokový, plastikami ozdobený slohový špýchar.

  (Zdroj: www.nove-hrady.cz/)

  Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)